090.9669.739 - 090.6303.228 - 093.4567.893

  

Chén Gốm Đất Nung

Mã sản phẩm: chendat

Tình trạng: Còn hàng

Được làm thủ công bằng gốm nung cao cấp
80.000,00 ₫

Nhận xét sản phẩm này

Chi tiết

Chén dùng đựng thuốc Shisha

Viết nhận xét của bạn về sản phẩm này

Nhận xét cho sản phẩm: Chén Gốm Đất Nung

Từ khóa sản phẩm

Sử dụng khoảng trắng để tách từ khóa. Sử dụng (') cho một cụm từ.